Data

Cykelbiblioteket – det virker!

I Bicycle Innovation Lab har vi gennem et spørgeskema undersøgt, hvordan et cykelbibliotek kan bidrage til en mere bæredygtig transport. Denne viden giver os en bedre forståelse af, hvordan vi kan flytte flere over på cyklen. Erfaringer fra cykelbiblioteket viser, at ved at tilbyde et større udvalg af cykeltyper, som lånerne kan afprøve i praksis, har en model som cykelbiblioteket potentiale til at understøtte og udbrede cykelisme.

 

Selvom København har en god cykelinfrastruktur, er det ikke i sig selv nok til at få flere til at cykle mere eller længere. Der skal også sættes andre ting i spil. Muligheden for at afprøve forskellige cykeltyper i praksis i den daglige transport ændrer, hvordan lånerne i cykelbiblioteket opfatter deres egne transportmuligheder. Det kan motivere flere til at cykle mere, længere og køre mindre i bil. Lånerne i cykelbiblioteket tager de erfaringer med sig, som cykelbiblioteket har givet dem, og resultaterne viser, at hovedparten af lånerne efterfølgende overvejer at købe en cykel, som den de har lånt.

 

Cyklen er mere end blot en transportform fra A til B. Det kan muligheden for at prøve et bredt udvalg af cykeltyper vise. Cyklens design og køreegenskaber er også vigtige elementer, som kan få flere til at vælge cyklen frem for andre transportformer. Lånerne tillægger forskellige værdier til de forskellige cykeltyper, hvilket også betyder, at deres cykelvalg er meget personligt.

 

Ifølge cykelbibliotekets spørgeundersøgelse er det vigtigt for lånerne, at deres cykel er hurtig og praktisk. Andre værdier såsom, at cyklen skal være sjov, inspirerende og anderledes, synes også at vægte meget i lånerens valg af cykel. Disse mere bløde værdier, der ikke er så målbare, er ikke altid i fokus, når vi tænker planlægning af cyklisme. På baggrund af cykelbibliotekets undersøgelse mener vi i Bicycle Innovation Lab, at de bløde værdier skal tages mere alvorligt, for at give et mere dækkende billede af cyklismen – og hvis vi ønsker, at cyklen skal være et seriøst transportmiddel.

Why does the user borrow a bicycle
 • Curious about its design

 • Curious about its rideability

 • Considering buying one

 • For a specific task

 • Because of the brand

 • Because of the model

 • Other

The experience on the borrowed bicycle
 • Fantastic

 • Good

 • Ok

 • Bad

 • Very bad

Resultater fra undersøgelsen

Cyklerne i cykelbibliotektet kan lånes fra mandag til torsdag eller fra torsdag til mandag. I løbet af det seneste år har 238 lånere besvaret vores spørgeskemaundersøgelse, da de returnerede den lånte cykel. Det har givet Bicycle Innovation Lab mulighed for at indsamle viden omkring, hvordan lånerne har oplevet cyklen, og hvorvidt den lånte cykel, har tilbudt låneren nogle nye transportmuligheder, de ikke havde før.

 

Langt de fleste af bibliotekets lånere har allerede en almindelig cykel til rådighed, men leder stadig efter en anden cykel, der bedre kan dække deres behov. Over halvdelen af lånerne besøger biblioteket, fordi de er nysgerrige efter at afprøve en cykel med et andet design og andre funktioner, end hvad de er vant til. Der er også flere af lånerne, der ønsker at låne en cykel, fordi de overvejer at købe en lignende. Et par lånere opsøger cykelbiblioteket, fordi de skal bruge en cykel til en konkret opgave. Flere af lånere er i denne sammenhæng selv interesseret i at undersøge alternative transportmuligheder med hjælp fra cykelbibliotekets cykler.

 

Lånerne er generelt meget glade for at kunne afprøve cyklerne fra cykelbiblioteket i praksis. Hele 79% af lånerne siger, at de har haft en god eller fantastisk oplevelse på den lånte cykel. Selvom cyklerne i biblioteket adskiller sig fra den almindelige cykel i form og funktion, oplever langt de fleste lånere, at køreegenskaberne på den lånte cykel er gode, og at sikkerheden er sikker.

 

De fleste af lånere har opdaget andre og flere transportmuligheder gennem cykelbibliotekets cykler, som andre transportformer ikke kan tilbyde. Bibliotekets undersøgelse viser, at over halvdelen af lånerne overvejer at købe en lignende cykel efter at have afprøvet den.

The most popular bicycles
Electric bicycles0%
El-Long John0%
Recumbent0%
Cargobike0%
Velomobile0%
Racing Bike0%
Folding Bike0%
Short John0%
Custom bicycles0%
Other0%
Children's transport0%

Cykler med flere muligheder

Cykelbiblioteket har cykler med forskellige egenskaber, der dækker forskellige behov. Derfor er det nødvendigt at afprøve forskellige cykler for at finde frem til, hvilken cykel passer bedst til ens behov.

De fem mest populære cykeltyper i biblioteket indenfor det sidste år er:

 • El-cykler
 • El-Long John-cykler
 • Liggecykler
 • Ladcykler
 • Kabinecykler

 

Ifølge cykelbibliotekets undersøgelse har de 5 cykeltyper forskellige egenskaber at byde på. Eksempelvis kan el-cykler motivere flere til at cykle mere og længere, kabinecykler kan motivere flere til at cykle i regnvejr, og en el-Long John kan motivere flere til at køre mindre i bil. Læs mere om de fem cykeltyper på siden Cykeltyper.

The users regular form of transportation
 • By bicycle

 • By bicycle and public transport

 • By Car

 • By public transport

 • By bicycle and car

 • By bicycle

 • By public transport and car

Did the user use the borrowed bicycle every day
 • Yes

 • No but I used it most days

 • No I only used it a few times

 • No I hardly used it

Cykelbiblioteket skaber mulighed for fleksible transportvalg

Ved at tilbyde et stort udvalg af forskellige cykeltyper kan cykelbiblioteket bidrage til at udvide lånernes transporthorisont. En stor del af lånere i cykelbiblioteket sammensætter deres daglige transport med bus, tog, bil osv. Cykelbiblioteket kan tilbyde denne lånergruppe flere transportmuligheder, således at de kan være mere fleksible i deres transportvalg, og i flere tilfælde vil vælge cyklen frem for andre transportformer.

 

Interessen for at låne en cykel i cykelbiblioteket kommer af, at cykelbibliotekets cykler dækker nogle behov, som en almindelig cykel ikke kan. Eksempelvis kan det være at fragte ting, at få et hjælpende skub fra en elmotor eller blot lysten til at prøve noget nyt og anderledes.

 

Cykelbibliotekets undersøgelse viser, at de lånte cykler er indgået aktivt i lånernes hverdag. 90% af lånere har brugt den lånte cykel hver dag eller næsten hver dag. Hovedparten af lånerne har brugt den lånte cykel til daglig transport, herunder også transport til og fra uddannelse eller arbejde.

 

Lad os se nærmere på, hvad det er for nogle behov adgangen til et større udvalg af cykeltyper kan imødekomme.

Longest ride on the borrowed bocycle
 • 10 til 20km

 • 20 til 50km

 • Over 50km

 • 0 til 5km

Does the borrowed bicycle provide new options for transportation
 • I would cycle more

 • The bike can replace the car to transport cargo

 • I would cycle longer

 • Rain would no longer keep me from cycling

 • I would use my car less

 • Other

Cykelbiblioteket udvider lånernes transportmuligheder

Som citatet ovenfor antyder, har flere af cykelbibliotekets cykler potentiale til at ændre lånernes mobilitetsvaner. Ifølge bibliotekets undersøgelse vurderer 46% af lånerne, at de ville cykle mere og længere, hvis de havde en cykel som den lånte.

 

Cykelbibliotekets undersøgelse viser, at lånerne har cyklet langt på den lånte cykel, hvilket betyder at de ikke har haft samme behov for at kombinere turen med andre transportmidler. Det er interessant, da en undersøgelse lavet i forbindelse med Københavns Cykelstrategi 2011-2025 viser, at når afstanden er over 10 km vælger flere personer hellere andre transportformer som bil, tog, bus end cyklen. Ifølge vores undersøgelse har pendlercyklerne i cykelbiblioteket potentiale til at bryde med dette mønster og få flere til at cykle længere afstande end den normale smertegrænse på 10 km. En tredjedel af lånerne (35%) har cyklet en længste tur mellem 10-20 km på den lånte cykel, mens endnu en mens endnu en tredjedel (36%) har cyklet en tur på 20 km og opefter.

 

Ifølge cykelbibliotekets undersøgelse oplever flere lånere (20%), at den lånte cykel løser et transportbehov, de ellers måtte løse med bil eller fragtmand. I forlængelse af dette vurderer 7% af lånerne, at de ville køre mindre i bil, hvis de havde en cykel magen til den lånte.

 

Ifølge en undersøgelse lavet i forbindelse med Københavns Cykelstrategi 2011-2025 vælger flere personer hellere bilen frem for cyklen, selv når afstanden er mellem 2-10 km. Cykelbiblioteket kan tilbyde denne målgruppe nogle cykler, der rummer mange af bilens fordele, og som har potentiale til at få flere til at køre mindre i bil. Eksempelvis byder cyklerne på muligheder som det at kunne cykle rundt i byen med sine børn, lave større indkøb osv.

Hvad siger de andre

Cykelbiblioteket gør en forskel

Den kropslige erfaring lånerne får ved at låne en cykel fra cykelbiblioteket, sætter dem bedre i stand til at vurdere, hvilken cykel der passer bedst til deres hverdag og behov. På den måde klædes låneren bedre på til at kunne tage stilling til, hvilken cykel der er den rigtige for dem.
Ofte er der stor uvidenhed forbundet med, hvad avancerede cykletyper kan tilbyde brugeren. De er ofte dyrere at investere i end den almindelige herre/dame cykel. Dette gør i praksis mange af cykeltyperne svært tilgængelige.Ved at afprøve cykelbibliotekets cykler, får man viden om cyklens egenskaber og kan komme usikkerheden og evt. fordomme om cyklen til livs. Resultatet er, at over halvdelen af lånerne ønsker at købe en lignende cykel som den lånte. Desuden motiveres flere til at ændre deres mobilitetsvaner og cykle mere og længere. At cyklerne også er anderledes både i deres udformning og funktion tiltaler lånerne, da de er meget nysgerrige efter at afprøve de mere avancerede cykler.

 

Et cykelbibliotek kan altså gøre en forskel og bidrage til en mere bæredygtig transport, da muligheden for at afprøve cyklen i hverdagen kan få flere til at vælge den. Bicycle Innovation Lab har tæt kontakt med flere af cykelbibliotekets lånere, og følger deres rejse for at finde den cykel, der passer bedst til deres hverdag og behov. Deres erfaringer er vigtige at fortælle videre, så flere kan høre om cykelbiblioteket og de muligheder, der ligger i cykelbibliotekets cykler. Vi har derfor lavet en lille videosamling, hvor et par lånere fortæller om deres oplevelser i cykelbiblioteket og hvilken effekt det har haft på deres transport.