Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Vi indbyder til generalforsamling tirsdag den 20. marts kl. 18-19 i Pavillonen (den modsatte side af rundkørslen fra Cykelbiblioteket), Prags Boulevard 50A, 2300 Kbh. S.

Vi har haft et begivenhedsrigt år med debatoplæg, cykelparade og nye cykler og initiativer i Cykelbiblioteket. Vi har mange interessante aktiviteter i støbeskeen for dette år. Har du lyst til at være med til at skabe dem, så overvej at stille op til bestyrelsen. Mere info om dette længere nede.

Der vil blive holdt konstituerende møde i bestyrelsen samme aften fra 19-20.

————————————————————–
Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Eventuelle forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail@bicycleinnovationlab.dk.

Stil op til bestyrelsen:
På generalforsamlingen skal der vælges en bestyrelse. I følge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer (+ to suppleanter), der hver repræsenterer et af følgende områder:
1. Kommune
2. Privat virksomhed
3. Forskningsinstitution/Videregående Uddannelse
4. Miljøorganisation
5. Design/teknologi/produktion

Vurderingen af om en kandidat repræsenterer et af de fem fagområder er meget rummelig.
Bestyrelsen afholder minimum 8 møder årligt mindst hver 2. måned.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.