Om os

Om foreningen

Foreningens arbejde er afhængigt af økonomisk støtte fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Som medlem styrker du muligheden for at føre foreningens projekter og idéer ud i virkeligheden.

 

Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde for en innovativ udvikling af cykelkulturen nationalt og internationalt. Foreningens aktiviteter skal synliggøre udviklingspotentialet i cykelkulturen på tværs af faggrupper.

 

Foreningens arbejde skal fremme tværfaglige samarbejder og tværfaglig dialog om væsentlige problemstillinger relateret til økonomi, mobilitet, bæredygtighed og byens udvikling. Det sker i en helhedsorienteret proces, der inddrager både design, teknologi, mobilitetsadfærd, byudvikling og trafikplanlægning.

 

Bicycle Innovation Lab er et nationalt og internationalt referencepunkt for banebrydende løsninger, der understøtter brugen af cyklen i urbane områder.

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Lasse Rossen

Næstformand: David Clark

Kasserer: Riccardo Zanetti

Daglig leder: Joe Storm 

Paul Blakemore

Andrew Maddock

Suppleanter:

Sieme Bossier

 

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter finder du her