Rapport: Speed pedelecs og elcykler – muligheder for at cykle lange distancer til arbejde

Rapport: Speed pedelecs og elcykler – muligheder for at cykle lange distancer til arbejde

Resumé: Undersøgelsen er baseret på 24 medarbejdere fra to arbejdspladsers oplevelser med at teste både almindelige elcykler og speed pedelecs over en tre uger lang periode. Kvantitative og kvalitative data blev indsamlet via spørgeskemaer og evalueringssessioner. Vores resultater viser, at speed pedelecs er en ideel transportform med stort potentiale for mennesker, der har mellemlang eller lang afstand til arbejde – selv når de sammenlignes med samtlige andre transportformer, herunder bil, almindelig elcykel og offentlig transport. Til forskel fra de almindelige elcykler blev speed pedelecs vurderet til at være hurtige nok til disse længere distancer. I gennemsnit var transporttiden med speed pedelecs væsentligt kortere. Den vigtigste fordel ved at køre på elcykel til og fra arbejde bedømte deltagerne til at være den følelse af frihed, de oplevede. I forhold til sikkerhed følte deltagerne, at de havde kontrol, var opmærksomme og generelt trygge, når de kørte på speed pedelec. Deltagernes fremførte dog visse forslag til at øge sikkerheden, bl.a. bredere cykelstier og afmærkede baner til hurtigere cyklister – hvilket denne rapport også anbefaler. Den største barriere for selv at købe elcykler var den høje pris. De foreslåede statstilskud og kampagner kunne øge speed pedelecs’ tilgængelighed.

Klik her for rapporten: Speed pedelecs og elcykler – muligheder for at cykle lange distancer til arbejde (pdf)

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.