Udstilling: The Good City

The Good City

På udstillingen The Good City kan du -med København som forbillede- se, hvordan en cyklistinfrastruktur kan forvandle en by og løse mange af dens problemer. Vores internationalt anerkendte udstilling kan udlånes til hjemlige og udenlandske projekter.

 

Visioner for en by i bevægelse

The Good City er Bicycle Innovation Labs internationale vandreudstilling. Den sætter fokus på hvad den gode by består af . Med udgangspunkt i Københavns udfordringer som cykelby og udforsker de muligheder, der ligger i cyklismen som en platform for forandring mod bedre byer med færre trafikale problemer og mere plads til at leve. Vandreudstillingen retter sig mod et internationalt publikum og kan lejes af både danske og udenlandske aktører, der ønsker at sætte fokus på samspillet mellem bæredygtighed og cykelkultur i udviklingen af fremtidens gode byer.

 

Som alle andre byer verden over udfordres København i dag af luftforurening, trængsel, støj og en fremtid med en markant stigning i antallet af indbyggere. Vores nuværende transportløsninger er med andre ord under pres. Der skal nye gode idéer til handling til, hvis vi vil have både cykelkulturen og byen til at udvikle sig positivt i fremtiden. Det er udviklingen af sådanne nye idéer, Bicycle Innovation Lab ønsker at sætte internationalt fokus på med sin internationale vandreudstilling The Good City.

 

På trods af sine trafikale udfordringer har Københavns cykelkultur igennem en årrække formået at opbygge et stærkt internationalt brand og være en god eksportvare. Som cykelby er København en inspiration for byer over hele verden. Så længe verden stadig gerne vil lære af København, er visioner for København også visioner for resten af verdens byer. Med The Good City tager Bicycle Innovation Lab udgangspunkt i Københavns potentiale som international foregangsby og præsenterer en række inviterede bidragsyderes visioner for byens fremtid – et København hvor bæredygtighed og cykelkultur går hånd i hånd.

 

Formål: At skabe debat om cyklens fremtid i byen

 

Med vandreudstillingen The Good City vil Bicycle Innovation Lab skabe et fælles rum for debat og nytænkning af cyklens rolle i fremtidens København. Målet med udstillingen er at højne videns- og debatniveauet om cyklisme og cykelkultur, samt at synliggøre, de muligheder, der ligger i cyklismen som en platform for forandring mod bedre byer med færre trafikale problemer og plads til at leve.

 

Lej udstillingen

Bred målgruppe

The Good City er rettet mod borgere, politikere, lokale myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, studerende ved højere uddannelsesinstitutioner, miljøorganisationer, trafikorganisationer og turister. Selvom der er masser af materiale der kan inspirere professionelle inden for feltet, så kræver udstillingen ikke en specialviden om cykelkultur. Med København som omdrejningspunkt danner The Good City rammen om en mindeværdig diskussion af cyklisme og cykelkultur i byen, som alle kan tage del i og tage med sig videre.

 

Udstillingens komponenter: Plakater

The Good City består af 25 plakater med billeder, tekst og grafik. Den er inddelt i tre dele. Den første del er en introduktion til problemstillingen. Den anden del er et historisk overblik over Københavns udvikling som cykelby. Den tredje del består af af en samling af specielt udvalgte bidragsydere, som giver deres vision af København i fremtiden.

 

Praktikaliteter

Udstillingen kan sættes op både udendørs og indendørs. Når du lejer udstillingen er du selv ansvarlig for at vælge et trykkeri til at trykke og levere udstillingen til dig.

 

Liste over bidragsydere

 • SLA (DK): Arkitekter / byplanlæggere
 • COBE (DK): Arkitekter / byplanlæggere
 • Tredje Natur (DK): Arkitekter / byplanlæggere
 • Copenhagenize Consulting (DK): Urbane rådgivere og bloggere
 • Byens Øjne (DK): Urban rådgiver og blogger
 • Jørgen Leth (DK): Cykelentusiast, forfatter, poet og filminstruktør
 • Mobycon (NL): Transport- og mobilitetsforskere og -rådgivere
 • Atkins (DK): Rådgivende ingeniører
 • LOGIK & CO. (DK): Byggefirma
 • Cyklistforbundet (DK): Interesseorganisation
 • Fietsersbond (NL): Cyklistforbund / interesseorganisation
 • Miljøpunkt Amager (DK): Lokalt miljøcenter
 • Miljøpunkt Indre By (DK): Lokalt miljøcenter
 • Cykelsekretariatet (DK): Center for Trafik, Københavns Kommune
 • Dr. Peter Cox (UK): Senior lektor i sociologi, University of Chester
 • Ph.d-studerende Anne Katrine Braagaard Harders og lektor Morten Elle
 • (DK): Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Ph.d-studerende Aslak Aamut Kjærulf, et al (DK): Roskilde Universitet
 • 3d fra Skolen på la Cours Vej (DK): Skoleklasse fra en folkeskole på Frederiksberg

VIL DU LEJE UDSTILLINGEN?

Send os en mail.

mail@bicycleinnovationlab.dk

 

Tak for lån af billeder til:

Københavns Museum
Cyklistforbundet
Lars Gemzøe
Mikael Colville-Andersen

 

Udstillingen er støttet af: